Peab AB har på uppdrag av LänBo Fastigheter AB uppfört en nybyggnad av ett kontors- och bostadshus i Värnamo. Projektet består av en huskropp om ca 1 500 kvm kontor, 4 000 kvm bostäder (44 st lägenheter) samt ett parkeringsgarage om 2 000 kvm.Byggnaden är från 4 till 7 våningar och upplåtes med hyresrätter. Arbetet har varit klart sedan 2 maj 2012.

Vi bygger denna fastighet då vi ser Värnamo som ett intressant och expansivt område i Jönköpings län. När vi nu har en bra hyresgäst till kontorslokalerna i Länsförsäkringar Jönköping känns det naturlig att starta detta projekt i Värnamo”, sade LänBos styrelseordförande Thorbjörn Tjäder inför byggnationen.

Området kring Lagan och kvarteret Pelikanen är ett eftertraktat område för både handel och bostäder, och vi ser ett starkt växande intresse för att bo centralt i Värnamo”, säger LänBos vd Fredrik Almqvist.