Previous Image
Next Image

info heading

info content


Byggnationen av fastigheten Höken 18 har varit klar sedan 2 maj 2012 då kontorslokaler på 1500 m2 samt 44 st hyreslägenheter stod klara. Fastigheten har byggts som ett miljöhus där hänsyn tagits till energiåtgången och så mycket som möjligt av energin återvunnits. När det gäller materialval under byggnationen användes så långt som möjligt återvinningsbara byggmaterial. Då det är ett betonghus är huset väldigt tyst och välisolerat.

Säkerheten är en viktig del vilket gör att huset är säkert ur ett boendeperspektiv med avseende på brand men även på inbrottsrisken. Därför nås husets lägenheter från en entré på Skolgatan som leder upp på ett terassbjälklag med en innerträdgård, vilken leder vidare till de övriga fem trapphusen och upp till lägenheterna. Boende som använder sig av parkeringsgaraget under huset kan nå sina lägenheter från hissar i parkeringshuset.

Samtliga lägenheter har en hög standard med avseende på ytskikt, t ex ekgolv, klinkers, ekdörrar etc. Samtliga lägenheter har också en inglasad balkong på ca 15 m2. Detta ger lägenheterna en god ljus och öppen boendemiljö.

Här bokar du tvättstugetid och övernattningsrum!
Inloggning för fastighetssystem